LĪDZEKĻU ATGŪŠANAS NOSACĪJUMI

1. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības noteikt depozīta summas apmēru (apdrošinājuma summa) 150 EUR, ko NOMNIEKS apmaksā IZNOMĀTĀJAM kā avansa maksājumu. Šī summa tiek maksāta papildus nomas summai par telpām. Apdrošinājuma summa ir paredzēta gadījumiem, kad NOMNIEKS neievēro vai pārkāpj telpas lietošanas noteikumus. Apdrošināšanas summas palielinājumu veic 3 darbdienu laikā pēc līguma darbības beigām, ja NOMNIEKS nav pārkāpis noteikumus un nav atnesis materiālos zaudējumus IZNOMĀTĀJAM.

2. NOMNIEKS var izpostīt līgumu jebkurā laikā vienpusēji, par to paziņojot IZNOMĀTĀJAM. Ja NOMNIEKS ir samaksājis telpu nomu, tad, atceļot pasūtījumu, pirms rezervēšanas datuma tiek atmaksāta 70% no samaksas summas. Ja pasūtījums tiek atcelts divas nedēļas pirms rezervēšanas datuma, tiek atmaksāts 50% priekšapmaksas. Ja pasūtījuma atcelšana ir mazāka par divām nedēļām pirms rezervēšanas datuma, priekšapmaksas summa nav atmaksājama. Ja NOMNIEKS ir samaksājis nomas maksu un nav iebraucis, tad visi 100% apmaksātās summas netiek atmaksāti.

SIA DIO Group
Reg.: 40203518213
Address: Mārupes nov.,Babītes pag.,Mežāres,Sējēju iela 7.
Bank: Swedbank
Account: LV81HABA0551056024013
SWIFT: HABALV22